Aeon Radyatör - İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

Aeon radyatör logo

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

AEON MODERN ISI OLARAK;

* İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki kanun, tüzük ve yönetmenliklerine uymayı,
* Firmamız sınırları içerisinde çalışan personel ve ziyarete gelen tüm insanların sağlık ve güvenliğini sağlamayı,
* Tesisimizde veya bölgemizde meydana gelebilecek ehrhangi bir kaza veya acil durumda kayıpları en aza indirecek sistemler geliştirmeyi,
* Firmamızda İş Sağlığı ve güvenliği bilincini arttırmak için eğitim faaliyetlerini planlamayı ve sürdürmeyi,
* Yönetim sistemimizi sürekli geliştirmemizi ve iyileştireceğimizi,
* Yasal yükümlülüklerimize, yürürlükteki İSG mevzuatlarına ve üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına uyacağımıza,
* Çalışanlarımızın ve faaliyetlerimizden etkilenecek insanların sağlığına gelebilecek olumsuz etkileri önlemek, kendimizin ve diğer şahısların mal ve mülkiyetine gelebilecek kaza, hasar ve tehlikeleri daha başlangıç aşamasında kontrol etmek için gerekli her türlü korumayı sağlayacağımızı,

Taahhüt Ederiz.

GENEL MÜDÜR SEZGİN KOMAN Revizyon NO/Tarihi : 01/01/2018 Yayın Tarihi : 05.09.2007